Interviews med deltagere 

Birte Hansen

Adm. Overlæge

Medicinsk afdeling

Randers Centralsygehus

Synspunkt:

Ændring af stuegangen behøver ikke at hænge sammen med indførelse af IT

 

På min afdeling (160 patienter) har vi ændret vores måde at afholde stuegang på, uden at det havde det mindste med IT – endsige EPJ at gøre. Frem for at lægerne bruger en masse tid på at lytte til gennemgang af alle nye patienter hver morgen, deler vi nu patienterne ud og afholder team-konferencer på hvert afsnit. Nu deltager både læger og sygeplejersker og sammen planlægger vi hvilke patienter, der skal på til stuegang.

Torben Lund  

IT Chef

Aabenrå Sygehus

Succes med implementering af EPJ på Ortopædkirurgiskafdeling – hvorfor?

 

Leverandøren var givet på forhånd, så det skulle vi ikke bruges kræfter på at vælge. Afdelingen var prøveafdeling for udvikling af EPJ. Vi var ikke bundet op på nogen deadline, men kunne vente med at gå i gang til alle var klar. Der var tid til at involvere alle personalegrupper, så ingen følte, at systemet blev trukket ned over hovedet på dem.

 

John Verver, Oversygeplejerske

Amtssygehuset Ribe Psykiatrisk afdeling.

Hvad er godt ved den måde, I har grebet udviklingen af sygeplejejournalen an på i Ribe Amt?

 

De enkelte afdelinger har fået lov til at bygge videre på den grundlæggende sygeplejejournal, som oprindeligt startede på sygehuset i Esbjerg. På psykiatrisk afdeling udviklede man en kvalitetssikring for pleje og behandling af den deprimerede patient og nogle af de funktioner kan efterfølgende bruges af andre afdelinger. Ideen er, at man tager det bedste fra hver afdeling og samler det i en fælles journal til sidst.

Birgit Harving, Chefsygeplejerske

Odense Universitetshospital

 

EPJ er ikke bare en journal men en informationskilde, der skal understøtte klinikernes arbejde.

Visionen for Fyns Amt er at inddrage brugerne – p.t. har vi et intra-net, hvor alle afdelinger lægger kvalitetsdeklarationer ud på.

 

Mette Thielke

Master i Sundhedsinformatik

B-data

Hvad syn’s du efterfølgende har været det mest brugbare ved sundhedsinformatikuddannelsen?

 

I første omgang har det været netværksopbygningen samt den faglige bredde af de folk, man møder på uddannelsen. Nu efter et år på arbejdsmarkedet som sundhedsinformatiker viser de egentlige benefits sig at være det metodiske og teoretiske stof. Det er meget brugbart  i projektsammenhænge.