Stemningsbilleder fra Workshop-konference om metoder til håndtering af organisatoriske forandringer ved indførelse af EPJ.

Arrangører: Amtsrådsforeningen og EPJ-Observatoriet

Dato: den 4. juni 2002

 

 

 

Atriumgården i Amternes Hus, hvor der blev budt på forfriskninger i pauserne

Velkomst ved Direktør Lone Christiansen, Amtsrådsforeningen

 

Direktør Steen Friberg Nielsen fra Toplederakademiet gav oplæg om Ledelsens syn på organisationsforandringer

 

Inge Madsen fra Skejby Sygehus stod for Workshop F: Hvordan kan personalets uddannelse planlægges, så alle har de fornødne kompetencer den dag, systemet indføres

 

 

Palle Gerry Petersen fra DSI - Institut for Sundhedsvæsen fortalte sammen med sin kollega Henriette Mabeck om DSI's metode til arbejdsgangsanalyser på Workshop A.

 

 

Dagen blev afrundet med korte highlights fra dagens 6 workshops. Her er det Anna Marie Høstgaard fra Aalborg Universitet, som fortæller om 'forandringsparathed'.