Afrapportering af

Implementering af EPJ på sygehuse

Tirsdag den 8. juni 2004

 

Se slides fra arrangementet:

Program          

 

09.40   Implementeringsorganisationen på Skejby Sygehus

            v/ Inge Madsen, implementeringschef, Skejby Sygehus

           

10.10   Implementeringsplan for H:S

            v/ Vicky la Cour, projektleder, H:S Informatik

           

10.40   Implementering i Roskilde Amt

            v/ Ivan Lund Pedersen, EPJ-projektchef, EPJ-enheden i Roskilde Amt

             

11.10   Internationale erfaringer

            v/ Christian Nøhr, lektor, Aalborg Universitet

            

 

Deltagerne blev inddelt i to hold, der på skift fulgte eftermiddagens spor.

 

 

Spor 1: Uddannelse og Organisation

 

            Uddannelse

            E-læring i praksis - perspektiver og udfordringer

            v/ Tom Nyvang, Ph.D.-stip., Aalborg Universitet

            Konkret anvendelse af et e-learningsystem i Roskilde Amt

            v/ Rikke Kragh Iversen, projektleder, EPJ-enheden i Roskilde Amt      

           

            Organisation

            Hvordan finder man de bedste superbrugere?

            v/ Pernille Bertelsen, lektor, Aalborg Universitet

            Hvordan gennemfører man forandringsparathedsundersøgelser?

            v/ Anna Marie Høstgaard, forskningsassistent, Aalborg Universitet

 

Spor 2: Evaluering og Arbejdsgangsanalyser

 

            Evaluering

            Hvordan tilrettelægger man evaluering af et EPJ-system?

            v/ Jytte Brender, forskningslektor, Aalborg Universitet

            Hvordan kan man udvikle kliniske indikatorer som siger noget om EPJ-anvendelse?

            v/ Gustav From, 1. Reservelæge, Gastroenheden, Hvidovre Hospital    

           

            Arbejdsgangsanalyser

            Metoden til arbejdsgangsanalyser bestemmes ud fra det valgte fokus

            v/ Pia Kopke, it-projektleder, H:S Informatik og Dorthe Skou Lassen, konsulent, MedCom

            Videokameraet som værktøj i analysen af arbejdsgange

            v/ Lars Botin, amanuensis, Aalborg Universitet

            Participatorisk analyse af stuegang

            v/ Inge Madsen, implementeringschef, Skejby Sygehus 

 

16.20   Afslutning

 

 

Deltagerne i konferencen fik udleveret de seneste publikationer fra EPJ-Observatoriet:

• Håndbog i forandringsparathed

• Håndbog i evalueringsmetoder

• Organisatoriske forandringer ved indførelse af EPJ i sygehusvæsenet