EPJ-Observatoriets Årskonference

Den 27. september 2001 på Nyborg Strand

Status på elektroniske patientjournaler i det danske sygehusvæsen


 
 

EPJ-Observatoriet takker alle fremmødte for at medvirke til en god og spændende konferencedag om den elektroniske patientjournal. 

 

Vi hørte om mange erfaringer fra EPJ-projekter rundt omkring i landet og fik en løftet pegefinger med gode råd vore fra vore Key Note talere. Det var tydeligt, at indførelsen af EPJ ikke blot er en teknisk sag, men mindst lige så meget en ændring og tilpasning af organisation og faglige muligheder. Nødvendigheden af et fælles fundament på tværs af geografi og leverandør blev påpeget som et vigtigt element i det kommende arbejde med implementeringen af EPJ i Danmark.
 

 

Nedenfor i programmet finder du slides fra de enkelte indlæg i konferencen. Der vil løbende blive lagt flere slides op.
 

Endvidere var 10 firmaer repræsenteret på udstillerstande. Du kan finde en liste i bunden af dokumentet.

 

Se også Statusrapporten 2001 i pdf-format. Samt opdateret liste over danske EPJ-projekter i drift.
 

 

Se også en stemningsreportage fra konferencen.

 

 

Program


 

 

Formiddag

Formiddagens ordstyrer:

Kontorchef Lars Hagerup, Amtsrådsforeningen
 

 
 
Sundhedsministeriets forventninger til EPJ udviklingen de kommende årv/sundhedsminister Arne Rolighed

 

Electronic health records - current situations and lessons learned from implementations worldwide v/scientific officer Ilias Iakovidis, PhD, European Commission IST programme, Applications Relating to Health. Slides i pfd-format.

 

EPJ-Observatoriets status 2001v/læge og konsulent Søren Vingtoft, MEDIQ. Slides i pfd-format.

 

Organisatoriske aspekter ved EPJv/lektor Christian Nøhr, Aalborg Universitet. Slides i pfd-format.

 

Status på EPJ standardiseringv/læge og informatiker Knut Bernstein, Center for Sundheds-telematik. Slides i pdf-format.

 

 

Eftermiddag

 

Parallel session 1:

EPJ og integration

Ordstyrer: Læge og informatiker Knut Bernstein,

Center for Sundheds-telematik

Rapportør: IT-chef Ole Wintoniak, Fyns Amt. Slides i pdf-format.

 

Sundhedsstyrelsens grundstruktur for EPJv/projektleder Kirsten Bredegaard,Kontor for Medicinsk Informatik, Sundhedsstyrelsen. Slides i pfd-format.

 

Fra EPJ domænemodel til et kørende systemv/IT-chef Hans Henrik Bøttger, Århus Amtssygehus. Slides i pdf-format.

 

DHE som grundlag for EPJ udvikling i Hovedstadens Sygehusfællesskabv/læge og civ.ing. Frederik Endsleff, H:S. Slides i pfd-format.

 

Fællesprojekt for EPJ integration i Vejle og Viborg Amter, v/konsulent, læge Peter Sylvest Olsen, PSO Sundhedsinformatik. Slides i pfd-format.

 

Ribe Amts forslag til EPJ arkitekturv/IT-funktionsleder Esben Dalsgaard,Planlægning og IT Sundhedsområdet, Ribe Amt. Slides i pfd-format.

 

Diskussion
 

Parallel session 2:

EPJ strategi, implementering, drift og evaluering

Ordstyrer: Lektor Stig Kjær Andersen, Aalborg Universitet

Rapportør: Cheflæge Peder Jest, Sygehus Fyn. 

Slides i pdf-format.

 

Status på implementering af EPJ i Viborg Amtv/vicedirektør Ole Filip Hansen, Sundhedsforvaltningen, Viborg Amt Slides i pdf-format

 

Web-baseret EPJ født med en integrationsløsning på Amager Hospital v/sygehusdirektør Steen Christophersen, Amager Hospital. Slides i pfd-format.

 

Fra strategi til evaluering, EPJ erfaringer fraSygehus Fyn v/projektleder Lone Tynan,IT-afdelingen, Sygehus Fyn. 

Slides i pfd-format.

 

Erfaringer med afdelingsbaserede EPJ projekterpå Vejle Sygehus v/kontorchef Vera Ibsen,Vejle Amt, Sundhedsforvaltningen. Slides i pfd-format.

 

Aarhus Amts EPJ projekt - på vej mod implementering v/sygehusdirektør Ole Thomsen, Randers Centralsygehus. 

Slides i pfd-format.

 

Diskussion
 

Parallel session 3:

Hvilke forandringer forventes EPJ at medføre?

Ordstyrer: Informatikkonsulent og læge Niels Pedersen, Informatikafdelingen Odense Universitetshospital

Rapportør: Informatikdirektør Niels Rossing, H:S Direktionens Informatikafdeling. Slides i pfd-format.

 

Hvordan ses EPJ i sammenhæng med digitaliseringen af den offentlige sektor, og hvordan indfries EPJ's gevinstpotentiale? v/fuldmægtig Svend Særkjærog fuldmægtig Henrik Seiding, Finansministeriet.Slides i pfd-format.

 

EPJ´s nødvendighed, hvorfor og hvordan?v/speciallæge Lars Bjørn Rasmussen, næstformand forDen Almindelige Danske Lægeforening

 

Sygehusledelsernes forventninger til EPJv/universitetslektor Rolf Nikula, Högskolan i Kristiansstad. Aflyst pga. sygdom

 

Data-drevet klinisk kvalitetsudvikling– den nødvendige ledelsesinformationv/ledende overlæge Johan Kjærgaard,H:S Enhed for Klinisk Kvalitet Slides i pfd-format.

 

Diskussion
 
 
 

Parallel session 4:

Sundhedsportaler og EPJ

Ordstyrer: Chefkonsulent Morten Bruun-Rasmussen,Center for Sundheds-telematik

Rapportør: Sundhedsinformatiker Inge Madsen,Skejby Sygehus. Slides i pdf-format.

 

Amtsrådsforeningens succeskriterier for E-healthog digital forvaltningv/kontorchef Lars Hagerup, Amtsrådsforeningen. Slides i pdf-format.

 

Nødvendige sammenhænge imellem EPJ og sundhedsportaler v/direktør Henning Bruun-Schmidt,Viborg Amt (Sundhedsområdet). Slides i pdf-format.

 

Samarbejde eller konkurrence - komponentbaserede sundhedsportalerv/Morten Bro Nielsen, Netdoktor. 

Slides i pdf-format.

 

Hvad er markedet for sundhedsportaler?v/Helle Pinholdt Nielsen og Jan Staack, Sundhed.dk. Slides i pdf-format.

 

Diskussion

 
 

Plenum:

Ordstyrer:

Afdelingslæge Søren Lippert, Kontor for Medicinsk Informatik, Sundhedsstyrelsen
 

Erfaringer fra store offentlige IT-udviklingsprojekter - kan de bruges på EPJ?v/direktør Erik Bonnerup, formand for Teknologirådets arbejdsgruppe om store offentlige IT-projekter. Slides i pdf-format.

 

Paneldiskussion:
Paneldeltagere:

Erik Bonnerup, Teknologirådets arbejdsgruppe om store offentlige IT-projekter

Henning Bruun-Schmidt, Viborg Amt Mogens Engsig-Karup, Århus Amt

Lars Hagerup, Amtsrådsforeningen

Johan Kjærgaard, H:S Enhed forKlinisk Kvalitet

Arne Kverneland, Sundhedsstyrelsen John Erik Pedersen, Sundhedsministeriet

Lars Bjørn Rasmussen, Den AlmindeligeDanske Lægeforening

Niels Rossing, H:S Direktionens Informatikafdeling
 

 

 

 

 


 

Udstillere:

 

Se pdf-fil af udstillerkatalog.

 

B-Data A/S

Børglumvej 11

8240 Risskov

Tlf: 8742 9200

Fax: 8742 9201

E-mail: b-data@b-data.dk

Web-site: www.b-data.dk

 

 

Cap Gemini

Hasselager Centervej 7

8260  Viby J

Tlf.: 87 38 70 00
Fax: 87 38 70 01

E-mail: cginfo@capgemini.dk

Web-site: www.capgemini.dk

 

 

CSC Scandihealth

P.O. Pedersens Vej 2

8200 Århus N

Tlf: 8745 7000

Fax: 8745 7270

E-mail: 8745 7270

Web-site: www.scandihealth.com

 

 

Ementor Danmark A/S

Tagensvej 70

2200 København N

Tlf: 7010 0844

Fax: 3586 9343

E-mail: kontakt@ementor.dk

Web-site: www.ementor.dk

 

 

Enterprise Systems a/s

Holbergsgade 14

1057  København K

Tlf: 33 73 23 73

E-mail: info@es.dk

Web-site: www.es.dk

 

 

EOS

Margrethepladsen 3
DK-8000 Aarhus C

Tlf: 87328787

Fax: 87328788

E-mail: info@eos.dk

Web-site: www.eos.dk

 

 

IBM Danmark A/S
Nymøllevej 91
2800 Lyngby

Tlf: 4523 3000

E-mail: ibminfo@dk.ibm.com

Web-site: www.ibm.dk

 

 

IntraMed A/S

Naverland 29-31

2600 Glostrup

Tl: 7022 6260

Fax: 7022 6261

E-mail: intramed@intramed.dk

Web-site: www.intramed.dk

 

 

Judex A/S

Lyngvej 8

9000 Aalborg

Tlf: 9818 6900

Fax: 9818 8019

E-mail: sales@judex.dk

Web-site: www.judex.dk

 

 

LEC A/S

Bytoften

8240  Risskov

Tlf: 8937 4000

Fax: 8937 5000

E-mail: info@lec.dk

Web-site: www.lec.dk

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret den 5.10.2001