EPJ-Observatoriets årskonference 2003 

 

den 28. og 29. oktober 2003 på Hotel Nyborg Strand  

 

Tema: EPJ – er målet i sigte?

 

 

 

På denne side kan du finde indlægsholdernes oplæg som pdf-filer (se venligst programmet nedenfor) .

 

Endvidere er der link til: EPJ-leverandørudstilling - posterudstilling - postervinder - Statusrapport 2003 - stemningsreportage udarbejdet af Niels Boye - andre billeder fra konferencen

 

 

 

Programoversigt

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljeret programoversigt:

 

 

Tirsdag den 28. oktober 2003 

 

Kl. 9.30    Plenumsession 1 Strategiske målsætninger og muligheder

 

 

Kl. 11.20     Plenumsession 2 EPJ-Observatoriets årsberetning

   

 

 

Kl. 13.30    Spor A

Praktiske erfaringer med implementering af EPJ-komponenter  

A1 Medicinmoduler

 

 

Kl. 13.30    Spor B Fra planlægning til drift

 

B1 Forudsætninger  

 

 

Kl. 13.30     Spor C Fælles elementer til EPJ

 

C1 Har sundhedsvæsenet  behov for en IT-arkitektur nu?

Kl. 15.30    Spor A

                    Praktiske erfaringer med implementering af

                  EPJ-komponenter

 

A2 Notatmodul/klinisk proces

 

 

Kl. 15.30    Spor B Fra planlægning til drift

 

B2 Definitioner og niveaudeling 

 

 

Kl. 15.30     Spor C Fælles elementer til EPJ

 

C2 International experiences – what can we learn?

 

Kl. 17.10     Plenumsession 3 - international panel

 

Kl. 17.45     Første konferencedag slutter

 

 

 

Onsdag den 29. oktober 2003 

 

 

Kl. 9.00    Plenumsession 4 

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 – gevinster og omkostninger

 

Kl. 10.45     Spor A

Praktiske erfaringer med implementering af EPJ-komponenter

A 3 EPJ på tværs af sektorer 

 

 

Kl. 10.45     Spor B Fra planlægning til drift

B3 Udbudsforretninger

 

Kl. 10.45     Spor C Fælles elementer til EPJ

C3 Informationssikkerhed

 

Kl. 13.15     Spor A

Praktiske erfaringer med implementering af EPJ-komponenter

A4 Klinisk afprøvning af EPJ – GEPKA  

 

 

Kl. 13.15     Spor B Fra planlægning til drift

 

                    B4 Kvalitetsudvikling og klinisk ledelsesinformation

 

 

Kl. 13.15     Spor C Fælles elementer til EPJ

 

                    C4 Mobilitet og services

 

Kl. 15.15     Plenumsession 5 

 

                    Afrapportering fra parallelsessionerne

 

Kl. 16.00 Konferencen slutter

 

 

 

EPJ-leverandørudstilling

 

Følgende leverandører havde standplads på konferencen:

 

ACURE

Ascom

B-DATA

Cap Gemini

CSC Scandihealth

Dafolo

Dansk Data Display

Det Digitale Nordjylland

Hitachi

IBM Danmark

Max Manus

MedCom

SONOFON

SuperUsers

Systematic Software Engineering

TietoEnator

WM-data

 

 

Posterudstilling

Følgende posters var præsenteret på konferencen:

 

Fælles EPJ - problemorienteret dokumentation. Hvad er lægernes holdning? af MI Vibeke Ernst og MI Ghita Ølsgaard

Utility of Standard Prescriptions and Standard Regimes for electronic prescribing in Roskilde County Hospital af Hospital Pharmacy, EPJ Unit, and Drug and Therapeutics Committee, Roskilde County Hospitals, farmaceut Hanne Larsen, Sygehusapoteket Roskilde

Elektronisk patientjournal i Psykiatrien i Viborg Amt af salgschef Annette Bang, B-Data

Patienternes mening om EPJ af forskningsassistent Laura Zurita, Aalborg Universitet og lektor Christian Nøhr, Aalborg Universitet

Kompetencemåling før implementering af det elektroniske medicineringsmodul, OPUS Medicin (OM) af læge Michael Bo Mølmer, Sygeplejerske Rikke Kragh Iversen, EPJ-Enheden, Roskilde Amt

IHE - Integrating the Healthcare Enterprise - integrationsmotorvejen også for EPJ af MI René R. Jensen

Kan forventede besparelser i EPJ hentes på de kliniske arbejdsgange? af Inga Hjuler, Heidi Jahnsen og Martin Andersen, Børneafdelingen, Hvidovre Hospital

G-EPJ som struktur for medicineringsprocedurer af overlæge Lars K. Munck, Med.afd. RASK, sygehusapoteker Inger Bjeldbak-Olesen, Roskilde Sygehusapotek

Evaluering af implementering af EPJ ved Forsvarets tandklinikker af Christina Bartholdy, Michael With, Forsvarets Sundhedstjeneste

Standarder i EPJ - klinisk ulempe eller gevinst? MI-studerende Lisbeth Nicolajsen, Karin Boisen, Jette L. Bojsen, Aalborg Universitet

 

 

Postervinder

Kan forventede besparelser i EPJ hentes på de kliniske arbejdsgange?

af Inga Hjuler, Heidi Jahnsen og Martin Andersen, Børneafdelingen, Hvidovre Hospital

 

Gruppen havde undersøgt om indførelse af en Elektronisk Børnejournal ændrede tidsforbruget ved stuegang. Resultaterne viste at tidsforbruget til læsning, mundtlig rapport, skrivning og diktat blev reduceret. Imidlertid blev den tid for læger og sygeplejersker brugte sammen med patienten også reduceret. Gruppen kan ikke ud fra undersøgelsen forklare reduktionen i tidsforbruget til patientkontakten, og peger på behovet for flere undersøgelser.

 Udvælgelseskomiteen lagde vægt på det følgende ved præmieringen af posteren:

  1. Det er prisværdigt at man her taget fat på at evaluere effektivitetsændringer ved  EPJ indførelse. Det er vigtigt vurdere kvalitative og kvantitative parametre, selv om området er komplekst at evaluere.
  2. Metoden for undersøgelsen er velbeskrevet.
  3. Teksten er præcis og klar
  4. Posteren er grafisk flot, meget oversigtligt og understøtter formidlingen af budskabet.

 

Kompetencemåling før implementering af det elektroniske medicineringsmodul.

af Sygeplejerske Rikke Kragh Iversen, EPJ-Enheden, Roskilde Amt

Posteren rapporterede en undersøgelse af hvilket kendskab medarbejdere havde til IT inden indførelse af EPJ. Resultaterne blev brugt til at udarbejde fire niveauer af kurser, svarende til de vidensniveauer som undersøgelsen havde identificeret.

Udvælgelseskomiteen lagde vægt på det følgende ved præmieringen af posteren:

  1. Undersøgelsen fokuserer på brugeruddannelse, som er et vigtigt område ved indførelse af EPJ
  2. Resultaterne er operationaliseret og brugt i det videre planlægningsarbejde
  3. Metoden er velbeskrevet. Undersøgelsen er omfattende med over 2000 returnerede spørgeskemaer
  4. De mange resultater formidles på en overskuelig måde.

 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger og konferencesekretariat:

EPJ-Observatoriet

Projektsekretariat ved:

Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Aalborg Universitet

Fr. Bajersvej 7D1

9220 Aalborg Øst

Tlf: 9635 8809

Fax: 9815 4008

E-mail: info@epj-observatoriet.dk