EPJ-Observatoriet Årskonference 2004

den 27. og 28. oktober 2004 på Hotel Nyborg Strand

 

På denne side kan du finde indlægsholdernes oplæg som pdf-filer (se venligst programmet nedenfor).

Endvidere er der link til: EPJ-leverandørudstilling - posterudstilling - postervinder - statusrapport 2004 - stemningsreportage udarbejdet af Rene R. Jensen (pdf)

 

 

Detaljeret programoversigt

Onsdag den 27. oktober 2004

 
Kl. 9.30

Plenumsession 1: Nedtællingen er startet

og

Status på den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet

  Velkomst ved EPJ-Observatoriet
v/ lektor Stig Kjær Andersen, Aalborg Universitet
Nødvendigheden af et digitaliseret sundhedsvæsen
v/ amtsdirektør Niels Aalund, Viborg Amt

Status og forventninger til den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet
v/ kontorchef Arne Kverneland, Sundhedsstyrelsen
Den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet set i lyset af strukturreformen
v/ kontorchef Lars Hagerup, Amtsrådsforeningen

 
Kl. 11.20 Plenumsession 2: Status fra EPJ-Observatoriet
 

Fra 2003 til 2004
v/ læge, informatiker Søren Vingtoft, MEDIQ
Fra udvikling til implementering
v/ lektor Christian Nøhr, Aalborg Universitet

Fra model til brugergrænseflade
v/ læge, informatiker Knut Bernstein, MEDIQ

 
Kl. 13.20 A1
  Klinisk og administrativ ledelsesinformation - vejen til et bedre sundhedsvæsen?
  EPJ som dataleverandør til administrativ ledelsesinformation
v/ vicedirektør Kjeld Kjeldsen, Sundhedsstyrelsen
Erfaring med implementering af kliniske indikatorer
v/ cheflæge, projektleder Paul Bartels, NIP-projektet
Hvorledes giver EPJ bedre muligheder for klinisk kvalitetssikring og forskning?
v/ cheflæge Peter Brown, Rigshopitalet
H:S' analyseportal giver nye muligheder for ledelsesinformation
v/ it-chef Bjarne Kohl, Rigshopitalet
 
Kl. 13.20 B1
  EPJ og it-arkitektur
 

Hvilke krav og forventninger stiller OIO til en it-arkitektur for sundhed?
v/ chefkonsulent Mikkel Hippe Brun, it-strategisk kontor, IT- og Telestyrelsen

EPJ og amternes fælles arkitekturarbejde (baggrund og perspektiv)

v/ it-leder Esben Dalsgaard, Psykiatri- og sundhedsområdet, Ribe Amt
It-arkitektur i H:S' arbejde
v/ it-konsulent Stefan Jensen, H:S Direktionen, Informatikafdelingen
Betragtninger omkring it-arkitektur i EPJ
v/ chefkonsulent Kenneth R. Iversen, TietoEnator A/S

 
Kl. 13.20 C1
  Sundhedsfagligt indhold i EPJ
  Sundhedsfagligt indhold og beslutingsstøtte i EPJ
v/ professor, centerleder Anders Grimsmo, Norsk senter for elektronisk pasientjournal
Målsætninger og status for Projekt Sundhedsfagligt indhold i EPJ i H:S
v/ faglig projektleder Peter McNair, H:S Projekt for Sundhedsfagligt indhold i EPJ
Erfaringer med en dynamisk objektmodel i EPJ i Århus Amt
v/ it-koordinator Mona Holm, IT-sundhed, Århus Amt
Erfaringer fra Vejle-Give sygehuse med standardisering af specialespecifikke EPJ'er
v/ afdelingslæge Peter Krogh, Medicinsk afd., Vejle-Give sygehuse
 
Kl. 15.10 Plenumsession 3 - GEPKA
  GEPKA - Formål og forventninger
v/ konsulent Jens Hvidberg, Devoteam Fischer & Lorenz
Klinisk evaluering
v/ ingeniør Morten Bruun-Rasmussen, MEDIQ
Den kliniske arbejdsplads
v/ overlæge Suzanne Sanders, H:S Amager Hospital
Video: Observationer fra arbejde med papirjournalen og EPJ - før og efter
 
Kl. 16.20 Pause
 
Kl. 16.40 A2
  GEPKA - projekterfaringer
  Erfaringer fra Amager Hospital
v/ projektleder, sygeplejerske Mette Christiansen, H:S Amager Hospital
Erfaringer fra Århus Amt
v/ projektleder Johnny Olsson, WM-data Healthcare
Erfaringer fra Ribe Amt
v/ projektleder Vibeke Lund, Ribe Amt
Erfaringer fra Roskilde Amt
v/ EPJ-projektchef Ivan Lund Pedersen, Roskilde Amt (OBS: nyt navn)
 
Kl. 16.40 B2
  GEPKA - evaluering
  Forandringsparathed i GEPKA-projekterne
v/ forskningsassistent Anna Marie Høstgaard, Aalborg Universitet
Implementeringsindikatorer til afdækning af brugsmønstre af EPJ
v/ 1. reservelæge Gustav From, MEDIQ
Videobaserede observationer
v/ amenuensis Lars Botin, Aalborg Universitet
 
Kl. 16.40 C2
  Sammenhængende patientforløb
  Forbedringsmuligheder af kroniske patientforløb i H:S
v/ overlæge Anne Frølich, H:S Enhed for sygdomsforebyggelse
Sammenhæng i diabetesbehandlingen
v/ overlæge, dr. med. Ole Hother Nielsen, Medicinsk afd. M, Odense Universitetshospital
Elektronisk kommunikation mellem kommune og sygehus til understøttelse af genoptræning i konkrete patientforløb
v/ projektleder for Sygehus-kommune XML-projektet Dorthe Skou Lassen, MedCom, Center for Sundheds-telematik
Standardiseret Udtræk af Patientdata (SUP), status og planer
v/ projektleder Jens Rahbek Nørgaard, Center for Sundheds-telematik
 
Kl. 18.00 Første konferencedag slutter
 
Kl. 19.00 Festmiddag.
Orkestret Ants in the Pants (www.ants.dk) spiller til dans

 

 

Torsdag den 28. oktober 2004

 
Kl. 9.00 Plenumsession 4:
  The EHR chronicle in USA and Europe from the 60's to the future
v/ professor William E. Hammond, Duke University, USA
 
Kl. 9.45 Plenumsession 5: Større regioner - større nationalt samarbejde om EPJ?
  Nationalt og regionalt samspil om EPJ-implementering
v/ seniorrådgiver Tone Bringedal, Social- og helsedirektoratet, Norge
 
Kl. 11.00 A3
  GEPKA-klassifikationer og G-EPJ?
  Visual coding of diagnosis
v/ Medical Director, Dr. Andrew Sharp, Visual Read Medical Software Ltd.
Sundhedsterminologi baseret på SNOMED CT
v/ læge Ulrich Andersen, Sundhedsstyrelsen
På vej mod brugbare EPJ-systemer
v/ sundhedsinformatiker Jan Lindblom, Københavns Amt
 
Kl. 11.00 B3 - Større regioner - større samarbejde om EPJ?
  Skandinaviske erfaringer
  Hvilken effekt har regionaliseringen på udbredelsen af sundheds-it og EPJ?
v/ professor, centerleder Anders Grimsmo, Norsk senter for elektronisk pasientjournal
Nationellt och lokalt perspektiv på IT i vården efter bildandet av Västra Götelandsregionen
v/ it-direktør Gösta Malmer, Västra Götalands Regionen
EPJ-udfordringer i Region Syd
v/ sundhedsfaglig direktør Claus Toftgaard, Sønderjyllands Amt
Sammenhængende EPJ i hovedstadsregionen
v/ informatikchef Johannes Thomsen, H:S Direktionen
 
Kl. 11.00 C3 - Åben session / Erfaringsbørs
  Sygehusejernes arbejde med fælles sikkerhedsløsninger
 

Den overordnede ramme for sygehusejernes fælles sikkerhedsarbejde

v/ Jonas Tyle Petersen, Amtsrådsforeningen

Indførelse af digitale certifikater i sygehusvæsenet

v/ informatikchef Jens Kjellerup. Psykiatrisk Hospital Århus

Fælles brugerstyring i sundhedsvæsenet

v/ Ronnie Eriksson, Den fælles offentlige sundhedsportal sundhed.dk

 
Kl. 12.30 Frokost
 
Kl. 13.30 A4 - GEPKA - standardplaner
  Referenceprogrammer, kan de bruges i EPJ-udviklingen?
v/ specialkonsulent Lisbeth Høeg-Jensen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering
Standardplaner i EPJ - værdig sparring eller utidig indblanding?
v/ overlæge Niels Keller, Kardiologisk afd., Amtssygehuset i Herlev
Standardplaner som tværfaglig inspiration
v/ sygeplejerske Åse Grønborg Sørensen, Thoraxkirurgisk afd., Amtssygehuset i Gentofte
Erfaringer med standardplaner i kirurgien
v/ overlæge Richard Farlie, Gyn./Obst. afdeling, Sygehusene i Ringkjøbing Amt
 
Kl. 13.30 B4 - Hvad koster en EPJ - 10 spørgsmål til eksperterne
  Ekspertpanelet:
 
 
Kl. 13.30 C4 - Åben session / Erfaringsbørs
 

Implementering af sikkerhedsforbedrende teknologier i EPJ - hvordan sikrer vi overholdelsen af Patientdataloven?

v/ senior eGovernment Advisor Søren Duus Østergaard, IBM Danmark

Arbejdsgangsanalyser = brugertyranni?

v/ EPJ-projektmedarbejder, MI, Susanne Knudsen, Psykiatrien, Ringkjøbing Amt og EPJ-projektmedarbejder, MI, Tine Korsholm, Sundheds-IT, Ringkjøbing Amt

Det fynske EPJ-udbud - erfaringer på vejen fra planlægning til gennemførelse

v/ EPJ-konsulent, MI, Henrik Lindholm, Fyns Amt

Effektiviser arbejdsgangene med digital diktering

v/ salgschef Thomas Hejgaard, Ementor

 
Kl. 15.00 Kaffepause
 
Kl. 15.30 Plenumsession 6: Det næste skridt
  Forventninger og muligheder for EPJ-implementering i de kommende år
v/ direktør Niels Mortensen, Direktionen, Fyns Amt
Afslutning på konferencen
v/ læge, informatiker Søren Vingtoft, MEDIQ
 
Kl. 16.30 Konferencen slutter

 

 

Programoversigt

Onsdag den 27. oktober 2004

 
8.30 Registrering og kaffe/te
 
9.30
Plenumsession 1: Nedtællingen er startet

Velkomst ved EPJ-Observatoriet
v/ lektor Stig Kjær Andersen, Aalborg Universitet
Nødvendigheden af et digitaliseret sundhedsvæsen
v/ amtsdirektør Niels Aalund, Viborg Amt

Status på den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet

Status og forventninger til den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet
v/ kontorchef Arne Kverneland, Sundhedsstyrelsen
Den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet set i lyset af strukturreformen
v/ kontorchef Lars Hagerup, Amtsrådsforeningen

 
10.50 Kaffepause
 
11.20
Plenumsession 2: Status fra EPJ-Observatoriet

Fra 2003 til 2004
v/ læge, informatiker Søren Vingtoft, MEDIQ
Fra model til brugergrænseflade
v/ læge, informatiker Knut Bernstein, MEDIQ
Fra udvikling til implementering
v/ lektor Christian Nøhr, Aalborg Universitet

 
12.20 Frokost
 
 
Spor A
 
Spor B
 
Spor C
13.20
A1

Klinisk og administrativ ledelsesinformation - vejen til et bedre sundhedsvæsen

 
B1

EPJ og it-arkitektur

 
C1

Sundhedsfagligt
indhold i EPJ

 
14.40 Kaffepause
 
15.10
Plenumsession 3: GEPKA

Formål og forventninger
v/ konsulent Jens Hvidberg, Devoteam Fischer & Lorenz
Klinisk evaluering
v/ ingeniør Morten Bruun-Rasmussen, MEDIQ
Den kliniske arbejdsplads
v/ overlæge Suzanne Sanders, H:S Amager Hospital
Video: Observationer fra arbejde med papirjournalen og EPJ - før og efter

 
16.20 Pause
 
16.40
A2

GEPKA - projekterfaringer

 
B2

GEPKA - evaluering

 
C2

Sammenhængende patientforløb

 
18.00 Første konferencedag slutter
 
19.00
Festmiddag

Orkestret Ants in the Pants (www.ants.dk) spiller til dans

 

 

Torsdag den 28. oktober 2004

9.00

Plenumsession 4:

The EHR chronicle in USA and Europe from the 60's to the future
v/ professor William E. Hammond, Duke University, USA

9.45
Plenumsession 5: Større regioner - større nationalt samarbejde om EPJ?

Nationalt og regionalt samspil om EPJ-implementering
v/ seniorrådgiver Tone Bringedal, Social- og helsedirektoratet, Norge

10.30 Kaffepause
 
Spor A
 
Spor B
 
Spor C
11.00
A3

GEPKA - klassifikationer og G-EPJ

 
B3

Større regioner - større samarbejde om EPJ? Skandinaviske erfaringer

 
C3

Åben session / Erfaringsbørs

12.30 Frokost
13.30
A4

GEPKA - standardplaner

 
B4

Hvad koster en EPJ - 10 spørgsmål til eksperterne

 
C4

Åben session / Erfaringsbørs

15.00 Kaffepause
15.30
Plenumsession 6: Det næste skridt

Forventninger og muligheder for EPJ-implementering i de kommende år
v/ direktør Niels Mortensen, Direktionen, Fyns Amt
Afslutning på konferencen
v/ læge og informatiker Søren Vingtoft, MEDIQ

16.30 Slut på konferencen

 

EPJ-Leverandørudstilling

Følgende leverandører havde en stand på konferencen:

ACURE

Capgemini

Center for Sundheds-telematik

CSC Scandihealth

Dansk Data Display

Ementor

Fineman

IBM

Key2Know

Max Manus

Resultmaker

Siemens

Systematic Software Engineering

TDC

TietoEnator

WM-data

 

Posterudstilling

Følgende postere var repræsenteret på konferencen:

Optimale medicineringsforløb i Roskilde Amt

Projektleder i EPJ-Enheden og sygeplejerske Jette Gudmundsen, Roskilde Amt

 

Arbejdsgangsanalyse før implementering af EPJ: En metode til at afdække uforenelighed mellem papirjournal og EPJ

Pernille Bertelsen, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

Inge Madsen, Kvalitetsenheden, Skejby Sygehus

Per Hostrup, Thoraxkirurgisk afd. T, Skejby Sygehus

 

Skandinavisk netværk til sundheds-informatikuddannelse - betydningen af sammenlignelige sundhedssystemer

Ann Bygholm, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Pernille Bertelsen, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

Ole Hejlesen, Institut for Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Christian Nøhr,  Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

Jan Gunnar Dale, Department of Health and Athletics, Agder University College, Norway

 

Internet Baseret Screening og Diagnose af Diabetisk Retinopati i TOSCA Projektet

Ole Hejlesen, Institut for Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Bernhard Ege, Institut for Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Karl-Hans Englmeier, GSF-MEDIS, Munich, Germany

Steve Aldington, Imperial College, London, UK

Leo McCanna, OCUCO Ltd. Dublin, Ireland

 

Postervinder

Optimale medicineringsforløb i Roskilde Amt

Projektleder i EPJ-Enheden og sygeplejerske Jette Gudmundsen, Roskilde Amt

 

Statusrapport 2004

På konferencedagen blev EPJ-Observatoriets Statusrapport 2004 udleveret til deltagerne. Pdf af Statusrapport 2004

 

 

 

Yderligere oplysninger og konferencesekretariat:

EPJ-Observatoriet
c/o Virtuelt Center for Sundhedsinformatik
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers vej 7D1
9220 Aalborg Øst
Tlf: 9635 8809
Fax: 9815 4008
E-mail: info@epj-observatoriet.dk