Produktpræsentationer D1 og D2 - Synopsis

 

Session D1 onsdag den 26. oktober

 

Kl. 13.20 – 13.45 Systematic Software Engineering

Columna - den integrerede kliniske arbejdsplads

v/ user experience manager Pia Wichmann Madsen

 

 

 

 

Kl. 13.45 – 14.10 WM-data Healthcare

Overblik i EPJ – GEPJ uden tårer

v/ klinisk produktansvarlig, læge Bo Løye Hejl

 

Nogle klinikere frygter, at en (G)EPJ vil blive en ’fuglerede’ af sammenfiltrede betydninger, hvor det er vanskeligt at se, hvad der hænger sammen med hvad. Vigtige oplysninger kan gemme sig og blive overset. Disse klinikere lader sig ikke berolige med billeder som f.eks.: ’Oplysningerne ligger som perler på en snor, de er lige til at tage fat på’.

 

Hvad er ’klinisk overblik’ i en EPJ? Der er flere svar. Et af dem er: ’Det kommer an på situationen’. Et andet svar er: ’Helikopterperspektiv med falkeøjne’. Spørgsmålet er så, hvilke store linier klinikeren gerne vil kunne se, og hvordan han ønsker at kunne slå ned på den lille, men vitale detalje!

 

Der er behov for prægnante metaforer i forbindelse med EPJ-systemer – metaforer, som på én gang giver mening for den kliniske bruger og samtidigt kan implementeres som brugbar funktionalitet.

 

Klinikerne efterlyser genkendelighed i EPJ, og også 2. generationssystemer bør sikre dette. Vante strukturer vil beskytte mod, at noget bliver overset, og at det er tydeligt, hvis der er noget, som mangler. Naturligvis indebærer et moderne EPJ-system meget andet og mere end ’strøm til papiret’. Central funktionalitet kan f.eks. være ’intelligente continuationer’, ’autoopdateret patientstatus’ og ’automatisk journalorden’.

 

 

 

 

kl. 14.10 – 14.35 TietoEnator

Det er muligt: en moderne EPJ-løsning der virker. I brug i Nordeuropa – udviklet i Indien (oplæg på engelsk)

v/ Paul Ridley, direktør for TietoEnator Healthcare Benelux

 

 

 

Session D2 onsdag den 26. oktober

 

Kl. 16.20 – 16.45 CSC Scandihealth

EPJ på klinikerens præmisser

v/ Læge, EPJ-projektchef Ivan Lund Pedersen, Roskilde Amt, key account manager Anne-Mette Oudrup, CSC Scandihealth og læge, chefarkitekt John Møller-Jensen, CSC Scandihealth

 

 

Det kliniske rammeværktøj CSC Clinical Suite

Hvad er minimumskravene, når et sådant system skal tages i brug trinvist, yde en fleksibel procesunderstøttelse og samtidigt opleves som klinisk værdifuldt fra dag 1.

 

Baggrund, ønsker og mål for et aktuelt pilotprojekt på apoplektisk afsnit på Roskilde Amts Sygehus

Løsningen skal understøtte alle faggruppers arbejde med akutte apopleksipatienter og anvendes i klinisk produktion i en afgrænset periode. Før og under testperioden foretager forskere fra Roskilde Universitets Center målinger af systemets kliniske nytteværdier.

 

Processen bag konfigurationen i pilotprojektet

Hvad er minimumskravene til konfigurationsprocessen i projektet. Hvad skal og hvad kan der konfigureres.

 

 

Kl.  16.45 – 17.10 Intersystems

Progress towards the delivery of Electronic Patient Records? – an overseas perspective

v/ Director of Healthcare Business Development InterSystems, Phil Birchall

 

InterSystems provides database and integration technology to many of the World's most successful healthcare IT projects. Our position allows us to gain a view of progress towards delivery of Electronic Patient Records. This presentation will focus on a variety of projects with emphasis on some of the key challenges.acs influencing success or failure.