EPJ-Observatoriets Årskonference 2006

 

den 25. og 26. oktober 2006 på Hotel Nyborg Strand

 

Tema: EPJ i et vadested

 

 

 

 

 

Præstationer fra indlægsholderne
  Onsdag den 25. oktober 2006
  Torsdag den 26. oktober 2006

 

Stemningsreportage ved Signe Stougaard Pedersen

 

Leverandørudstilling

 

Bunden opgave til session C1 og C2

 

Festtale ved Niels Boye

 

Podcast - interviews med:

    Joan Ash, Oregon Health and Science University, USA

    Morten Bruun-Rasmussen, EPJ-Observatoriet, MEDIQ

    Anjum Chagpar,Toronto General Hospital

    Susanne Knudsen, Psykiatrien i Ringkjøbing Amt

    Erik Kristensen, Overlægeforeningen

    Lars Løkke Rasmussen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

    Arne Rolighed, Kræftens Bekæmpelse

    Gunilla Svensmark, Sygeplejerske

 

Konferencesekretariat

 

 

 

 

PROGRAM

Onsdag den 25. oktober 2006

8.30

Registrering og kaffe/te

9.30

Plenumsession 1:

Nye nationale målsætninger for EPJ

 

Nye mål og rammer for den nationale EPJ-udvikling           
v/ indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

     
Implementation of CPOE systems (medicineringsmoduler) in US health organizations                           

by Joan Ash, Associate Professor,  Ph.D., M.L.S., M.B.A., Oregon Health and Science University, USA

10.45

Kaffepause

11.15

Plenumsession 2:
Dansk EPJ-udvikling 2000 - 2006 - hvad kan man lære?

 

Hvordan kan viden og data repræsenteres i EPJ?

v/ læge og sundhedsinformatiker Knut Bernstein, MEDIQ

 

Hvordan kan viden og data anvendes af brugerne?

v/ lektor Christian Nøhr, Institut for Samfundsudvikling og -Planlægning, Aalborg Universitet

 

Hvordan kan EPJ implementeres og udbredes?             
v/ læge og sundhedsinformatiker Søren Vingtoft, MEDIQ

12.15

Frokost

13.15

Session A1  

Adgang til EPJ-data - hvad må man og hvad ønsker man?                               

 

Adgang til data - hvad må man?

v/ kontorchef Pernille Christensen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

           
Hospitalslægens adgang til patientinformationer - nøglen til det gode patientforløb

v/ adm. overlæge Niels Dieter Röck, Ortopædkirurgisk afd., Odense Universitetshospital

               
Praktiserende lægers behov for fælles patientdata og beslutningsstøtte til understøttelse af tværsektorielle patientforløb

v/ praktiserende læge Henrik Schroll, DAK-E-projektet

 

Patienters adgang til information - hvad er behovet?

v/ vicedirektør René Bøgh-Larsen, Diabetesforeningen

13.15

Session B1  

Godkendelse og brugeraccept af EPJ-systemer 

 

Prepurchase human factors approval of health information systems        
by Anjum Chagpar, Senior Human Factors Engineer, B.A.Sc., MHSc., Toronto General Hospital, Canada

               
The importance of EHR systems certification for implementers

by Professor, Dr. Georges De Moor, University of Gent, Belgium

13.15

Session C1  

EPJ og den kliniske arbejdsplads

               
                            

kl. 13.15 ACURE an IBM Company
v/ Sundhedsfaglig konsulent Birgit Voss og sundhedsfaglig konsulent Frey Eberholst


kl. 13.45 Systematic Software Engineering
v/ Senior Clinical Advisor Pia Wichmann Madsen og

Jens Friis Bak, ledende overlæge, dr. med. Medicinsk Endokrinologisk afdeling C, Århus Sygehus


kl. 14.15 TietoEnator
v/ sundhedsfaglig chefkonsulent Susie W. Bondorf

14.45

Kaffepause

15.15

Session A2  

Adgang til EPJ-data - hvad kan man allerede (i udlandet)?

           
How to implement shared electronic records  at a national level

Video

by Program Manager Gerard van der Hoorn, the Dutch National ICT Institute for Healthcare (NICTIZ), The Netherlands

               
How to connect all professionals and patients in England

Video

by Clinical Architect Mike Bainbridge, National Health Service, Great Britain

15.15

Session B2  

Tværsektorielle patientforløb og shared care       

 

SIKS-projektet - Sammenhængende Indsats for Kroniske Syge

v/ overlæge Anne Frølich, Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse, H:S

               
Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter

v/ sundhedschef Ane Friis Bendix, Frederiksberg Kommune

 

Erfaringer fra projekt om den elektroniske vandrejournal for gravide

v/ projektmedarbejder Jens Rastrup Andersen, sundhed.dk

15.15

Session C2  

EPJ og den kliniske arbejdsplads

               
 

kl. 15.15 CSC Scandihealth
v/ adm. direktør Freddy Lykke  og
forretningsarkitekt Claus Kjærgaard Andersen
 

kl. 15.45 WM-data
v/ Key Account Manager Thorkild Biering-Madsen og
klinisk produktansvarlig, læge Bo Hejl
 

kl. 16.15 TM Software
v/ Product Consultant Kristin Solveig Kristiansdottir og
Senior Product Manager Ivar S. Helgasson

16.45

Pause

17.00

Plenumsession 3:
Paneldiskussion:  EPJ på den anden side af vadestedet

 

formand Erik Kristensen, Overlægeforeningen

Healthcare Industry Leader Hans Erik Henriksen, IBM Europe/North East Region

EPJ-udviklingschef Ivan Lund Pedersen, Region Sjælland

administrerende direktør Arne Rolighed, Kræftens Bekæmpelse

18.00

Første konferencedag slutter

19.00

Festmiddag


 

Torsdag den 26. oktober 2006

9.00

Plenumsession 4:

Opdatering af den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet

               
v/ bestyrelsesformand Ib Valsborg, Den Nationale EPJ-Organisation - talepapir - DET TALTE ORD GÆLDER
kontorchef Lars Hagerup, Danske Regioner

9.45

Plenumsession 5:

Kliniske erfaringer med EPJ 
 

Experience from developing and implementing intelligent electronic health records at the Mayo Clinic

by Peter L. Elkin, Professor of Medicine, MD, FACP, Mayo Clinic Rochester, USA

10.30

Kaffepause

11.00

Session A3  

Sundhedsfagligt indhold - rækker det?

               
Udvikling og implementering af struktureret dokumentation i psykiatrien

v/ EPJ-projektmedarbejder Susanne Knudsen, Psykiatrien i Ringkjøbing Amt

           
Standardarbejdsgange og opbygning af en sundhedsmodel

v/ EPJ-konsulent Henrik Lindholm, EPJ-sekretariatet, Fyns Amt

               

Proces og fremtidig organisering

v/ konsulent Else Lund, Sundhedsinformatik, Region Midt og sekretariats- og it-sundhedsstrategichef Ole Filip Hansen, Viborg Amts Sundhedsforvaltning

               

Hvordan løses SFI-opgaven?

v/ udviklingskonsulent Mette Rosendal Darmer, SFI Hovedstaden, Region Hovedstaden

11.00

Session B3  

EPJ og klinisk kvalitet

           
Intern og ekstern tilbagerapportering af kvalitetsdata - krav og løsninger

v/ overlæge Jan Utzon, Kompetence Center Øst for Landsdækkende Kliniske Databaser

               
It-understøttelse til indrapportering og analyse af utilsigtede hændelser i Region Hovedstaden

v/ afdelingslæge Jacob Anhøj, H:S Enhed for Patientsikkerhed

               
Elektronisk beslutningsstøtte ved medicinordination - status, planer og perspektiver

v/ adm. direktør, læge Jesper Bredesen, Dansk Lægemiddel Information

11.00

Session C3  

Hvordan kan forskellige standarder spille sammen?

               

sundhed.dk - standarder sikrer mangfoldigheden

 v/ chefkonsulent Ronnie Eriksson, sundhed.dk

 

Den gode webservice - standarden for system-til-system kommunikation i sundhedsvæsenet
v/ konsulent Kåre Kjelstrøm, Silverbullet

               

SOSI - et projekt om fælles standarder på tværs af regionerne

v/ it-udviklingschef Leif Hagen Christiansen, Region Hovedstaden

               

GEPJ-HL7 - hvor er ligheder og forskelle? - Rapport Comparing GEPJ and HL7 v3.pdf

v/ projektchef Kenneth B. Ahrensberg, Dansk Standard

12.30

Frokost

13.30

Plenumsession 6:
Informationsteknologi i fremtidens sundhedsvæsen

               

Informationsteknologi i fremtidens sundhedsvæsen

v/ fremtidsforsker Anders Bjerre, Instituttet for Fremtidsforskning

14.15

Slut på konferencen

 

 

 

EPJ-leverandørudstilling

I år har følgende leverandører en stand på konferencen:

 

ACURE og Max Manus

Audiovisuelt Centrum

Capgemini

Carecom

Center for Sundheds-telematik

CSC Scandihealth

DIPS ASA

Eltech Components

InterSystems

Systematic Software Engineering

Teknologisk Institut

TietoEnator

TM Software

WM-data

 

 

 

 

 

Leverandørpræsentationer - C1 og C2 - bunden opgave

 

 

 

Bunden opgave (powerpoint)

Noter til bunden opgave (word-dokument)

 

 

 

 

Konferencesekretariat

EPJ-Observatoriet
c/o Virtuelt Center for Sundhedsinformatik
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers vej 7D1
9220 Aalborg Øst
Tlf: 9635 8809
E-mail:
info@epj-observatoriet.dk