EPJ-Observatoriet
 

Afrapportering - årskonference 2007

den 11. og 12. oktober 2007 på Hotel Nyborg Strand

 

Tema: EPJ og sammenhængende patientforløb

 
Du kan her finde:

 

Pdf af indlæggene
Torsdag den 11. oktober 2007
Fredag den 12. oktober 2007

 

Stemningsreportage

 
Leverandørudstilling
 
Konferencesekretariat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pdf af indlæggene

Torsdag den 11. oktober 20078.30

Registrering og kaffe/te

9.30

Plenumsession 1: Nye nationale rammer og mål for EPJ

Oplæg til it-strategi for sundhedsvæsenet 2008?

v/ direktør Otto Larsen, Den Nationale EPJ-Organisation

A strategy for implementation of nationwide clinical guidelines

by Chief Medical Officer Mike Stein, Map of Medicine

10.45

Kaffepause

11.15

Plenumsession 2: Vigtige sigtelinier for EPJ

På vej mod nye horisonter med EPJ - hvad kan læres?

v/ lektor Christian Nøhr, Institut for Samfundsudvikling og -Planlægning, Aalborg Universitet

Forløbsprogrammer og sundhedsaftaler - nødvendige forudsætninger for sammenhængende patientforløb med EPJ?

v/ kontorchef Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen ved hjælp af EPJ - hvordan?

v/ it-chef Henning Bruun-Schmidt, Region Nordjylland

12.15

Frokost

13.15

Session A1: Sekundær brug af EPJ-data

Databehov ved akkreditering efter den danske kvalitetsmodel

v/ afdelingsleder Hanne Østerby, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

EPJ og andre datakilder som dataleverandører til kliniske databaser - realiteter og muligheder

v/ enhedschef Sten Christophersen, Enhed for Klinisk Kvalitet i Region Hovedstaden

Kvalitetsudvikling i almen praksis

v/ chef for DAK-E Søren Friborg

13.15

Session B1: Status på sundheds-it i regionerne

Region Nordjylland - i gang med EPJ-udfordringen

v/ kontorchef Tina Heide, Region Nordjylland

Konsolidering

v/ it-chef Jens Peder Rasmussen, Region Midtjylland

De strategiske valg - en udfordring

v/ it-direktør Niels Mortensen, Region Syddanmark

13.15

Session C1: Sammenhængende patientforløb

Nationalt forløbsprogram for diabetes

v/ specialkonsulent Lisbeth Høeg-Jensen, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsaftaler - hvad kan de bruges til?

v/ chefkonsulent Tove Lehrmann, Region Syddanmark

Demonstration: EPJ i almen praksis

v/ praktiserende læge Erik Falkø, Lægehuset i Ullerslev og DAK-E-projektet

14.45 Kaffepause
15.15

Session A2: Sekundær brug af EPJ-data

Genbrug af medicineringsdata til kvalitetssikring, statistik og patientinformation (pdf kommer snarest)

v/ sektionsleder Birgitte Drewes, Lægemiddelstyrelsen

Patientsikkerhed og rapporteringssystemer - hvad skal der til?

v/ udviklingskonsulent Peter Skjøt, Region Hovedstaden, Enhed for patientsikkerhed

Et web-baseret ledelsesinformationssystem med aktuelle data om økonomi, løn, aktivitet og kvalitet (pdf kommer snarest)

v/afdelingschef Olaf Ingerslev, Region Syddanmark

15.15

Session B2: Status på sundheds-it i regionerne

Sammenlægning af klinisk it

v/ projektchef Lars Henrik Søfren, Region Sjælland

Region Hovedstadens sundheds-it strategi

v/ strategi- og udviklingschef Asger Søndergaard Olesen, Region Hovedstaden

Samlet diskussion af "Status på sundheds-it i regionerne" (session B1 og B2)

Ordstyrer: Projektchef Ivan Lund Pedersen, Den Nationale EPJ-Organisation

15.15

Session C2: Sammenhængende patientforløb

Demonstration: Den Fynske Diabetes Database

v/specialeansvarlig overlæge Jørgen Hangaard, Region Syddanmark

Demonstration: EOJ i kommune

v/projektleder Henriette Jakobsen, Odense Kommune

Paneldiskussion: Hvad er godt og hvad kan vi gøre bedre

v/læge, phd.stud. Karen Marie Lyng, IT-Universitetet

16.45 Pause
17.00

Plenumsession 3: Paneldiskussion: Hvordan skal succes med EPJ sikres?

Ordstyrer: chefredaktør Kristian Lund, Dagens Medicin

 

direktør Otto Larsen, Den Nationale EPJ-Organisation

kontorchef Lisbeth Nielsen, Danske Regioner, IT og Kvalitet
Ulla Theil direktør for ACURE an IBM Division og formand for CHI-Leverandørforum

formand Torben Gudmundsson, Patientforeningen Danmark

klinikchef Allan Kofoed-Enevoldsen, Falck Healthcare

næstformand Hans-Jørgen Frederiksen, Dansk Selskab for Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet

repræsentant fra lægeforeningen

næstformand Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd

sundhedschef Dorthe Berg Rasmussen, Næstved Kommune

18.00 Første konferencedag slutter
19.00 Festmiddag

Pdf af indlæggene

Fredag den 12. oktober 20079.00

Plenumsession 4: Metoder til datafangst

Reuse of data coded with high-quality terminologies - pratical examples from patient care settings

by M.D. Professor of Biomedical Informatics and Medicine
Jim Cimino, Columbia College of Physicians andSurgeons, USA

9.45

Plenumsession 5: Nye organsiatoriske rammer for national EPJ-udvikling

Hvad er vigtigt at fokusere på i den nye nationale sundheds-it-strategi?

v/ kontorchef Lisbeth Nielsen, Danske Regioner, IT og Kvalitet

Hvad er vigtigt at fokusere på i den nye nationale sundheds-it-strategi?

v/ afdelingschef Erling Friis Poulsen, KL

10.30

Kaffepause

11.00

Session A3: Structuring of data - why and how

A new way of handling structured data in EHR - the use of archetypes

by Informatics Standards Lead Laura Sato, NHS, UK

The Health Terminology SNOMED CT - how can it be utilized? (pdf kommer snarest)

by Director Ulrich Andersen, International Health Terminology Standards Development Organization

Determining the quality of a terminology

v/ M.D. Professor of Biomedical Informatics and Medicine
Jim Cimino, Columbia College of Physicians and Surgeons, USA

11.00

Session B3: Løsninger på tværs

Patientens individuelle indgang til egne data

v/ projektmedarbejder Jens Rastrup Andersen, sundhed.dk

Den tværfaglige plan

v/ projektleder Mette Vinther Poulsen, KL

Telemedicin - et kuffertprojekt

v/ ledende overlæge Michael Hansen-Nord, Medicinsk afdeling, Sygehus Fyn, Svenborg

Genoptræning - et projekt på tværs

v/ projektleder Dorthe Skou Lassen, MedCom

11.00

Session C3: Eksempler på best practice med EPJ

Ledere - projektledere - ildsjæle: Hvordan kan de spille sammen?

v/ EPJ-projektleder Christina Bartholdy, Forsvarets Sundhedstjeneste

Kliniske erfaringer med standardplaner i EPJ

v/ overlæge Villy Hansen, Regionshospitalet Herning, Gynækologisk-obstetrisk afd.

Implementering af et medicinmodul - som aftalt

v/ projektleder Lisa Dalh Christensen, Rigshospitalet

10 års erfaringer med EPJ i daglig drift

v/overlæge Steen Antonsen, Sygehus Fyn

12.30

Frokost

13.30

Plenumsession 6: Informationsteknologi i fremtidens sundhedsvæsen på lang og på kort sigt

Integration af genetiske og kliniske data - et fundament for fremtidens sundhedsvæsen?

v/ professor Søren Brunak, Danmarks Tekniske Universitet

Forventninger til det kommende års sundheds-it-udvikling

v/ projektchef Ivan Lund Pedersen, Den Nationale EPJ-Organisation
14.30

Konferencen slutter

 

 

EPJ-leverandørudstilling

I år har følgende leverandører pt. en stand på konferencen. Kontakt venligst konferencesekretariatet, hvis du er interesseret i en stand.

 

Yderligere oplysninger og konferencesekretariat

EPJ-Observatoriet
c/o Virtuelt Center for Sundhedsinformatik
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers vej 7D1
9220 Aalborg Øst
Tlf: 9635 8809
E-mail:
info@epj-observatoriet.dk