Relevante links

EPJ-Observatoriets partnere:

Virtuelt Center for Sundhedsinformatik: http://www.v-chi.dk

MEDIQ: http://www.mediq.dk

 

Danske institutioner/organisationer: 

Sundhedsministeriet: http://www.im.dk

Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk

Sundhedsstyrelsen, Medicinsk Informatik: http://www.medinfo.dk

Aalborg Universitet: http://www.auc.dk

CFST – Center for Sundheds-Telematik: http://www.cfst.dk  

DSI – Institut for Sundhedsvæsen: http://www.dsi.dk

DSMI – Dansk Selskab for Medicinsk Informatik: http://www.dsmi.dk

 

 

 

Danske EPJ-projekter:

Fyns Amt EPJ-projekt: http://www.epj.dk

Amtssygehuset i Gentofte: http://www.thorax.dk

Århus Amt: http://www.epj.aaa.dk

 

Udenlandske institutioner/organisationer: 

Medical Record Institute http://www.medrecinst.com/index.shtml

Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS i Norge: http://www.kith.no