Liste over EPJ-tiltag i drift på danske sygehuse:

" I Drift " betyder at en væsentlig del af patientens journal i daglig drift føres elektronisk. 
Ændringer, fejl og mangler i denne liste bedes send til epj-observatoriet@v-chi.dk
Listens grundinformation stammer fra spørgeskema undersøgelse april-maj 2001, men opdateres løbende.
Sidste rettlese:1/10- 01
 

Amt
Sygehus/Afdeling
Projektnavn, ,Hjemmeside
Kort beskrivelse
Leverandør, Kontaktperson
 Startår
Dækning
Frederiksborg Amt Anæstesi og operationsafdelingerne Afdeling på Hillerød/Helsingør/Hørsholm Sygehuse  Navn: Data registreringsystem for anæstesi og intensiv terapi 
Leverandør: egenudvikling
Kontaktperson: Anders Kyst
Projektstart:1998
I drift pr 1/6-01 på: 3 sygehuse
Dækker nu 18  intensive senge og 30 operationsstuer.
Gynækologisk Center 
Hillerød/Helsingør Sygehuse
Navn: Elektronisk Fødejournal Leverandør: CSC ScandiHealth A/S Produkt: Opus journal
Kontaktperson: Jørgen Bertelsen
Projektstart: 1996 I drift pr 1/6-01 på: 2 sygehuse og 2 afdelinger. Dækker nu 60 senge.
Fyns Amt
Sygehus Fyn i Ærøskøbing, Rudkøbing og Svendborg
Navn: SHIFT-EPJ 
Hjemmeside: www.epj.dk
Leverandør: Mærsk Data
Kontaktperson: Lone Tynan
Projektstart:1996 (HEP-projekt) I drift pr. 1/10-01på 3 sygehuse og 4 afdelinger.
Dækker nu 180 senge.
H:S Psykiatrisk afd.  U  på Sct. Hans Hospital
Navn: SHEEP
Hjemmeside
Leverandør: IBM
Kontaktperson: Søren Bredkjær
Projektstart:1997 (HEP-projekt)
I drift pr. 1/6-01 på:
1  sygehus
Dækker nu 119 senge.
Børneafdeling på Hvidovre Hospital 
Navn: Elektronisk børne kort journal - EDB og Internet 
Leverandør: CSC ScandiHealth A/S Produkt: Opus journal
Kontaktperson: Inga Hjuler
Projektstart:1997
I drift pr. 1/6-01 på:
1 sygehus og
1 afdeling. 
Dækker nu 12 senge
Rigshospitales Klinik for Para- og Tetraplegi 
Navn: SCIBase
Leverandør: Enterprise Systems
beskrivelse
kontaktperson: Fin Biering-Sørensen
Projektstart:1999
I drift pr. 1/6-01 på:
1 sygehus. 
Københavns Amt Graviditetsklinikke på Steno diabetes center i Gentofte
EPJ-fase 1 impl. i amb. i 1997
Leverandør: CSC ScandiHealth A/S Produkt: Opus journal
Kontaktperson: Lise Musaeus
Projektstart:1997
I drift pr. 1/6-01 på:
1 sygehus og
1 afdeling.
Dækker nu 40 senge
Thoraxkir.afd.  R  på Amtssygehuset i Gentofte
Navn: EPJ-gentofte
Hjemmeside
Leverandør: WM-data
Kontaktperson: Jan Lindblom
Projektstart:1999 (HEP-projekt)
I drift pr. 1/6-01 på:
1 afdeling.
Dækker nu 54 senge.
Nordjyllands Amt Thoraxkirurgisk afdeling på Aalborg Sygehus og Medicinsk afdeling på Hobro Sygehus
Navn: IPJ
Beskrivelse
Leverandør: IBM
kontaktperson: Frank Pedersen
Projektstart:1999 I drift pr. 22/9-01 på:
2 sygehuse og
2 afdelinger.
Dækker nu 113 senge.
Ribe Amt Endokrinologisk  sektion, medicinsk center på Centralsygehuset i Esbjerg
Navn: DADIVOX - Harmoni 
Beskrivelse
Leverandør: EOS-software
Kontaktperson: Jan Kvetny
Projektstart:1998
I drift pr. 1/6-01 på:
1 sygehus og
1 afdeling.
Dækker nu 8 senge.
Roskilde Amt
Amtssygehuset Roskilde

Navn: Dialysen Leverandør:
CSC ScandiHealth A/S

Produkt: Opus journal

Kontaktperson: Bo Guntofte/ Knud Rasmussen

Projektstart:1998 (HEP-projekt)
I drift pr. 24/9-01 på:
1 sygehus og
2 afdeling.
Dækker nu 29 senge.
Sønderjylland Amt EPJ på Ortopædkirurgisk afdeling, Aabenraa sygehus.
Navn: EPJ i Aabenraa
beskrivelse
Leverandør: CSC ScandiHealth A/S
Produkt: Opus Journal
Kontaktperson: Torben Lund
Projektstart: 2000 (HEP-projekt)
I drift pr. 1/10-01 på:
1 sygehus og
5 afdelinger.
Dækker nu 35 senge.
Vejle Amt
 
 

 

Gynækologi-Obstetrik afd. på Horsens sygehus
Navn: Fødejournalen
Leverandør: CSC ScandiHealth A/S
Produkt: Opus journal
Kontaktperson: Tove Lindhøj
Projektstart: 1997 
I drift pr. 1/6-01 på:
1 sygehus og
2 afdelinger.
Dækker nu 30 senge.
Ortopæd kirurgisk afd. på Vejle og Give Sygehuse
Navn: IPJ ortopædkirurgi
beskrivelse
Leverandør: IBM
Kontaktperson: Jane Sabroe Svendsen
Projektstart: 1997 
I drift pr. 24/9-01 på:
2 sygehus og
2 afdelinger.
Dækker nu 119 senge, 
3 ambulatorier og modtagelse.
Ortopæd kirurgi og Organ kirurgisk afd. Vejle Sygehus
Navn: IPJ organkirugi
beskrivelse

Leverandør: IBM

Kontaktperson: Aase Andreassen

Projektstart: 2000 
I drift pr. 1/10-01 på:
1 sygehuse og
2 afdelinger.
Dækker nu 63 senge.
Ortopæd kirurgisk afd. på Kolding Sygehus Navn: IPJ ortopædkirurgi 

Leverandør: IBM

Kontaktperson: Inga Rype

Projektstart: 2000 
I drift pr. 1/10-01 på:
1 sygehus og
1 afdeling.
Medicinsk og  Gynækologisk  obstetrisk afdelinger  på Fredericia sygehus
Navn: Gradia
Leverandør: CSC ScandiHealth A/S
Produkt Opus journal
Kontaktperson: Dorthe Wøldike
Projektstart: 1998
I drift pr. 1/10-01 på:
1 sygehus og
2 afdelinger.
Viborg Amt
 
 

 

Basisjournal for afdelinger på Viborg Amts sygehuse
Navn: Basisjournal v. 4.1
Leverandør B-Data A/S 
Beskrivelse
Kontakt: Ole Philip Hansen
Projektstart: 1997
I drift pr. 1/6-01 på:
basis for 4 nedenstående projekter
Organkirurgisk afdeling på Thisted Sygehus
 
Navn: EPJ-organkirurgi (bygger på  basisjournal v 4.1)
Leverandør: B-Data A/S
Kontaktperson: Hardy Christoffersen
Projektstart: 2001
I drift pr. 1/6-01 på:
2 sygehuse og
2 afdelinger.
Dækker nu 30 senge.
Ortopædkirurgisk afdelinger på Thisted-Nykøbing Sygehuse
Navn: EPJ-ortopædkirurgi (bygger på  basisjournal v 4.1)
Leverandør: B-Data A/S
Kontaktperson: Hardy Christoffersen
Projektstart: 2000
I drift pr. 1/6-01 på:
2 sygehuse og
2 afdelinger.
Dækker nu 30 senge.
Medicinske afdelinger på Viborg-Kjellerup, Skive og Nykøbing Sygehuse
Navn: Medicinsk journal (bygger på basisjournal v 4.1)
Leverandør: B-Data A/S
Kontaktpersoner: Birtta Thorsager, Inger Schaumburg, Erik Juel
Projektstart: 2000
I drift pr. 1/6-01 på:
3 sygehuse og
3 afdelinger.
Dækker nu 239 senge.
Børneafdelingen på Viborg-Kjellerup Sygehus
Navn: Børnejournal (bygger på basisjorunal v 4.1)
Leverandør: B-Data A/S
Kontakt: Jens Peter Nielsen
Projektstart: 1997  I drift pr. 1/6-01 på: 3 sygehuse og 3 afdelinger.
Dækker nu 150 senge.
Psykiatrisk Sygehus i Viborg og Distrikt psykiatrisk Team i  Skive Navn: EPJ/VAPS  Leverandør: B-Data A/S  Kontaktpersoner: Claus Graversen, Finn Erichsen, Lene Sørensen  Projektstart: 1993 (HEP-projekt) I drift pr. 1/6-01 på: 1 sygehus og 10 afdelinger.
Dækker nu 145 senge.
Århus Amt Øjenafdeling på Århus Kommunehospital 
Navn: Elektronisk journalisering af klinisk drift 
Leverandør: PC-Praxis mv. 
Kontaktperson: Jesper Hjortdal 
Projektstart: 1995  I drift pr. 1/6-01 på: 1 sygehus og 1 afdeling