Publikationer

Udgivet af EPJ-Observatoriet:  

Bernstein, K., Bruun-Rasmussen, M., Vingtoft, S., Nøhr, C., Andersen, S.K.: EPJ-Observatoriet Statusbeskrivelser for EPJ i amterne 2006. EPJ-Observatoriet. MEDIQ, Aalborg Universitet 2006, 68 sider. ISBN: 87-91424-08-9

Vingtoft, S., Bruun-Rasmussen, M., Bernstein, K., Andersen, S.K., Nøhr, C.: EPJ-Observatoriets Statusrapport 2005. EPJ-Observatoriet. MEDIQ, Aalborg Universitet 2005, 168 sider. ISBN: 87-91424-07-0.

Nøhr, C., Andersen, S.K., Vingtoft, S., Bruun-Rasmussen, M., Berstein, K.: EPJ-Observatoriets Statusrapport 2004. EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet; MEDIQ 2004. 152 sider. ISBN: 87-91424-06-2.

Bruun-Rasmussen, M., Bernstein, K., Vingtoft, S., Andersen, S.K., Nøhr, C., EPJ-Observatoriets Statusrapport 2003, ISBN 87-91424-01-1, EPJ-Observatoriet.

Nøhr,C., Andersen,S.K., Vingtoft,S., Bernstein,K., and Bruun-Rasmussen,M. (2003) Monitoring the development and diffusion of EHR systems in Denmark. In: The New Navigators : from Professionals to Patients, Proceedings of MIE 2003 [The 18th International Congress of the European Federation for Medical Informatics, May 4-7, St Malo, France]. Baud,R., Fieschi,M., Le Beux,P. and Ruch,P. (eds.). Amsterdam: IOS Press. pp.886-891. Studies in Health Technology and Informatics ; 95. ISSN/ISBN: 1-58603-347-6 0926-9630.

Bernstein K, Bruun-Rasmussen M, Vingtoft S, Andersen SK, Nøhr C. Modelling and implementing Electronic Health Records in Denmark. In: Baud R. et.al (eds), Proceedings of Medical Informatics Europe 2003. IOS Press, vol 95, 2003.

Bøgelund, Pia: Status for arbejdet med EPJ-planlægning i de danske amter og H:S. En teknisk rapport fra EPJ-Observatoriet. Maj 2003. ISBN 87-91424-00-3

Andersen, S.K., Bernstein, K., Bruun-Rasmussen, M., Nøhr, C., Vingtoft, S., Vurdering af MedCom's SUP-projekt. Januar 2003. 

 

Andersen, S.K., Nøhr, C., Vingtoft, S., Bernstein, K., Bruun-Rasmussen, M., A comparative study of EPR projects in Denmark. To appear in: The conference proceedings for Medical Informatics in Europe 2002. See pdf-file.

 

Nøhr, C., Kristensen, M., Andersen, S.K., Vingtoft, S., Lippert, S., Bernstein, K., Bruun-Rasmussen, M., Shared experience in 13 local Danish EPR projects. The Danish EPR Observatory Aalborg University. Proceedings of the 10th World Congress of Medical Informatics. London, September 2001 (MEDINFO 2001). See pfd.file of the proceeding.

 

Bernstein, K., Bruun-Rasmussen, M., Andersen, S.K., Nøhr, C., Vingtoft, S., EPJ-Observatoriet Statusrapport 2001. Center for Sundheds-telematik, Aalborg Universitet, MEDIQ. ISBN: 87-90839-39-0. V-CHI, Aalborg september 2001, pp 1-110.

 

Vingtoft, S., Lippert, S., Bernstein, K., Bruun-Rasmussen, M., Kristensen, M., Nøhr, C. and Andersen, S.K. (2000) EPJ Observatoriet : Statusrapport 2000. DSI • Institut for Sundhedsvæsen, Center for Sundheds-telematik, Aalborg Universitet.  ISBN: 87-90839-05-6. V-CHI Aalborg 2000, pp 1-107.

 

Vingtoft, S., Lippert, S., Koldsø, N., Bernstein, K., Rasmussen, M.K., Nøhr, C., Andersen, S.K., and Kristensen, M. (1999) Evaluation of benefits of electronic patient records in a national development programme. In: Proceedings from Annual Meeting of the International Society of Technology Assessment in Health Care (ISTAH99), Edinburgh, June. 

   

Vingtoft, S., Lippert, S., Koldsø, N., Bernstein, K., Rasmussen, M.B., Nøhr, C., Andersen, S.K. and Kristensen, M. (1999) EPJ Observatoriet : årsrapport for 1998. 30 p. V-CHI Tech Report ; 99-1;

 

Vingtoft S, Koldsø N, Lippert S, Bernstein K, Bruun-Rasmussen M, Kjær Andersen S, Nøhr C. A national project for promoting EPR development. The Danish HOP project. In: Moorman PW, Lej vdJ, Musen MA (eds.). Proceedings of the international working conference on electronic patient records in medical practice, IMIA WG17. The Netherlands 1998.

Tynan L, Jest P, Bernstein K. Four years experiences with electronic patient records. User participation in development, validation and dissemination. In: Moorman PW, Lej Jvd, Musen MA (eds.). Proceedings of the international working conference on electronic patient records in medical practice, IMIA WG 17. The Netherlands 1998.

Nøhr, C., Andersen, S.K., and Kristensen, M. (1999) Assessment of organisational impact in a national program for electronic patient records in Denmark. In: Proceedings from Annual Meeting of the International Society of Technology Assessment in Health Care (ISTAH99), Edinburgh, June.

Lippert S., Vingtoft S., Kristensen M., Nøhr C., Andersen S.K., Rasmussen M.B., Bernstein K. Electronic Healthcare Records in Danish Hospitals 1998 – 1999, Proceedings for TEHRE 2000, London, November 2000.

Lippert, S., Vingtoft, S., Koldsø, N., Kristensen, M., Andersen, S.K., Nøhr, C., Bernstein, K., Rasmussen, M.B. and Holt, M. (1999) Observatoriet for Elektronisk Patient Journal (EPJ-Obs). In: Årsmøde om Medicinsk Teknologivurdering (MTV) og Kvalitetsudvikling, Scandinavian Congress Center, maj.

Lippert S, Vingtoft S, Kristensen M, Nøhr C, Andersen SK, Rasmussen MB, Bernstein K. Electronic Healthcare Records in Danish Hospitals 1998 - 1999. In: Waegemann CP (editor). Proceedings of: Towards an Electronic Health Record Europe 2000. Medical records institute 2000.

Kristensen, M, Nøhr, C, Andersen S. K., The danish EPR Observatory. Assessing organizational impact from EPR Implementation. Medical Infobahn for Europe A. Hasman et al. (Eds) IOS press 2000, pp 627-631.

 

Kristensen, M., Nøhr, C., Andersen, S.K., Vingtoft, S., Lippert, S., Bernstein, K. and Bruun-Rasmussen, M. (2000) Evaluation of a Danish electronic patient record development programme : the final results. In: Annual Meeting of the International Society of Technology Assessment in Health Care, Haag, 18.-22. juni.

Kristensen, M., Nøhr, C., and Andersen, S.K. (2000) The Danish EPR Observatory : assessing organisational impact from EPR implementation. In: Medical Infobahn for Europe. Proceedings of MIE2000 [16th Medical Informatics Europe Congress] and GMDS2000 [45th Annual Congress of The German Association for Medical Informatics, Biometry and Epidemiology], 28 August - 1 September, Hannover, Germany. Hasman, A., Blobel, B., Dudeck, J., Engelbrecht, R., Gell, G. and Prokosch, H.-U. (eds.). Amsterdam: IOS Press, pp. 627-631.

Bernstein K, Bjerregaard Jensen H, Jest P, Tynan L. Electronic patient records: a part of health care networks. EDI, Internet and multimedia communication in the European project CoCo. In: Moorman PW, Lej vdJ, Musen MA (eds.).
Proceedings of the international working conference on electronic patient records in medical practice, IMIA WG 17. The Netherlands 1998.

 

Håndbøger:

Metodehåndbog i arbejdsgangsanalyser af Pia H. Kopke, Dorthe S. Lassen. Udgivet af EPJ-Observatoriet i serien En håndbog fra EPJ-Observatoriet. ISBN: 87-986264-3-4

Bogen kan down-loades som pdf-fil: Metodehåndbog i Arbejdsgangsanalyser

 

Metodehåndbog i forandringsparathed af Anna Marie Høstgaard, Christian Nøhr. Udgivet af EPJ-Observatoriet i serien En håndbog fra EPJ-Observatoriet. ISBN: 87-91424-03-8

Bogen kan down-loades som pdf-fil: Metodehåndbog i forandringsparathed

Du kan også downloade: spørgeskema, projektbeskrivelse og køreplan

 

 

Metodehåndbog i teknologivurdering af it-baserede løsninger inden for sundhedssektoren af Jytte Brender. Udgivet af EPJ-Observatoriet i serien En håndbog fra EPJ-Observatoriet. ISBN: 87-91424-04-6. Kan rekvireres hos EPJ-Observatoriets sekretariat.

 

 

Håndbog i organisatoriske forandringer i forbindelse med implementering af elektroniske patientjournaler på sygehuse af Redaktion: Christian Nøhr, Anna Marie Høstgaard. Udgivet af EPJ-Observatoriet i serien En håndbog fra EPJ-Observatoriet. ISBN: 87-91424-05-4.

 

Bogen kan downloades som pdf-fil: Metodehåndbog i organisatoriske forandringer

 

Kravspecifikationer:

Her kan du finde links til eksempler på kravspecifikationer af systemer, der er relevante i forbindelse med EPJ.

1. Kravspecifikation for NIP IT-system som pdf-fil

 

Forandringsparathed:

Rapport: Forandringsparathedsundersøgelser som forberedelse til indførelse af elektroniske patientjournaler i sygehusvæsenet. Belyst med undersøgelser på fire afdelinger i Københavns Amts sygehusvæsen. Af Anna Marie Høstgaard, Aalborg Universitet og Mediq. Som pdf

Bilag til Forandringsparathedsundersøgelser som forberedelse til indførelse af elektroniske patientjournaler i sygehusvæsenet af Anna Marie Høstgaard, Aalborg Universitet. (som pdf).

 

Andre udgivelser:  

Fra Amtrådsforeningens website under nyheder og synspunkter

Fra Computerworlds website

Fra Indenrigs og Sundhedsministeriets web-site

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret den 13.11.2003