Konference om sundhedsfagligt indhold i EPJ på sygehuse

den 8. juni 2005 på Aalborg Universitet

 

Neden for kan du finde slides i pdf-format fra arrangementet.

Følg linket her for billeder fra konferencen.

 

Program

09:00 Check-in og kaffe
09:30 Velkomst og introduktion af dagens program
v/ Christian Nøhr, EPJ-Observatoriet
  Behovet for national koordinering af SFI-udviklingen
v/ Kjeld Kjeldsen, Sundhedsstyrelsen
  Hvorfor er SFI pludselig blevet centralt i EPJ-udviklingen?
v/ Morten Bruun-Rasmussen, MEDIQ
  Nationale referenceprogrammer og SFI
v/ Lisbeth Høeg-Jensen, CEMTV
10:40 Pause
11:10 Standardisering af patientdata letter journalføringen
v/ Hans Jørgen Frederiksen, Herning Sygehus
  EPJ, SFI og kliniske indikatorer
v/ Per Hostrup, Skejby Sygehus
  Samspillet mellem klinisk proces og SFI
v/ Birgit Villadsen, Enhed for SFI, H:S
12:10 Frokost
13:10 Case: Udarbejdelse af SFI til akut koronart syndrom (en demo-version - ingen pdf)
v/ Niels Keller, KAS Herlev
  Metoder og værktøjer til SFI
v/ Knut Bernstein, MEDIQ
  Beslutningsstøtte til elektronisk medicinordination
v/ Louise Isager Rabøl, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
14:20 Pause
14.50 EPJ i et narrativt perspektiv
v/ Allan Kofoed-Enevoldsen, Kolding Sygehus
  Opfattelser af sundhedsfagligt indhold - et oplæg til refleksioner og diskussioner
v/ Niels Boye, Randers Centralsygehus
  Afslutning og opsamling
v/ Stig Kjær Andersen og Søren Vingtoft, EPJ-Observatoriet
16:20 Konferencen slutter